Sine ira et studio despre companiile multinaționale

Primit de la prof. Nicolae Țăran

(foto Ziarul de Iași)

După cum este cunoscut, țările ex-comuniste care au devenit membre ale UE au înregistrat în ultimii 15 ani progrese remarcabile în ceea ce privește creșterea economică. Datele prezentate în continuare reflectă în mod indubitabil acest fenomen. Nota bene, România a înregistrat în perioada menționată cea mai mare rată a creșterii produsului intern brut per capita (201,6%) comparativ cu celelalte țări din UE.

Eșantion    PIBPC (PPS)
  2002   2017
UE 21300 30000
Cehia 15600 26400
Slovenia 17400 25200
Estonia   9900 23700
Lituania   9000 23600
Slovacia 11400 23000
Polonia 10100 20900
Ungaria 12500 20500
Letonia   8600 20200
România   6200 18700
Croația 10900 18400
Bulgaria   6600 15100

 

PIBPC – produsul intern brut per capita, Euro purchasing power standards (PPS)– este un etalon monetar care are aceeași putere de cumpărare în toate țările UE. Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Ca urmare a acestui fapt, consumul de bunuri per capita a crescut vertiginos, ca să spun așa, mai ales în România (176,2%), Lituania (155,2%), Letonia (124,5%), Estonia (113,0%) și Bulgaria (100 %).

Eșantion    CBPC (PPS)
  2002   2017
UE 12000 16200
Lituania   5800 14800
Slovenia   9400 12900
Cehia   7700 12400
Slovacia   6400 12400
Polonia   6600 12100
Letonia   5300 11900
România   4200 11600
Estonia   5400 11500
Croația   6800 10400
Ungaria   6600   9800
Bulgaria   4500   9100

 

CBPC– consumul de bunuri per capita. Sursa: Ibidem

 

 

Evident, există foarte multe studii care vizează identificarea principalilor factori care au determinat aceast fenomen. În opinia mea, însă, în majoritatea acestor studii este eludată sau minimalizată contribuția decisivă a companiilor cu capital străin (FATS) în ceea ce privește boomul economic din cele 11 țări ex-comuniste. În ce mă privește, nu vreau să devin „avocatul diavolului” polemizând cu dușmaii ideologici ai companiilor multinaționale. În schimb, voi prezenta în continuare un inedit studiu de caz. Din acest studiu se poate constata, fără niciun dubiu, că productivitatea companiilor FATS din țările ex-comuniste din UE, cuantificată prin valoarea adăugată brută per salariat (VABPS), era în 2015 cu mult mai mare comparativ cu cea a companiilor cu capital autohton (CCA).

Eșantion  VABPS (PPS)
CCA FATS
Bulgaria 20 910 53 355
Cehia 31 763 62 146
Estonia 37 221 42 223
Croația 30 589 57 591
Letonia 20 879 42 340
Lituania 23 465 53 016
Ungaria 24 162 75 883
Polonia 46 776 63 559
România 21 764 45 847
Slovenia 38 271 53 081
Slovacia 25 300 61 079

 

VABPS– valoarea adăugată brută per salariat. Sursa datelor primare:Ibidem

Într-adevăr, din studiul precedent rezultă că productivitatea companiilor FATS era în 2015 cu mult mai mare comaprativ cu cea a CCA în Bulgaria (155,2%), Slovacia (141,4%), Lituania (125,9%) și România (110,6%), cel mai mic nivel al acestui devans fiind înregistrat în Estonia (13,4%). Pe de altă parte, dacă ținem cont că în acel an contribuția companiilor FATS și CCA din țările menționate la crearea valorii adăugate brute totale oscila între60% în Cehia și Ungaria și 40% în România1, putem formula următoarea concluzie: în 2015,companiile FATS au reprezentat principalul factor de creștere economică în toate țările ex-comuniste din UE. Mai mult, dacă vom multiplica analiza precedentă la nivelul perioadei  2003 – 2015, vom constata că filialele companiilor străine au reprezentat principalul factor de creștere economică în țările menționate nu doar în 2015, ci în toți ceilalți ani din perioada menționată. Quod erat demonstrandum…

În final, nu-mi rămâne să spun decât atât: Sine ira et studio despre companiile multinaționale!

Sursa: 1. Ibidem..

14 octombrie 2018                                                                      Dr. Ing. Nicolae Țăran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.