Capitolul 1 Enunțul problemei

PCu câteva luni în urmă aș fi considerat absolut exclus ca atenția mea să se îndrepte spre studiul ultimelor zile ale lui Nicolae Ceaușescu. Nu am făcut parte din categoria „nostalgicilor” iar atenția mea s-a îndreptat întotdeauna spre zona relațiilor internaționale și a geopoliticii, fiind preocupat mai degrabă de identificarea adevăratelor centre de putere mondiale și de înțelegerea mecanismelor de funcționare ale acestora. Am considerat și consider în continuare politica internă românească mai degrabă un efect al deciziilor luate în altă parte, iar interesul meu era pentru cauză nu pentru efect.

Tocmai aceste preocupări pentru geopolitică m-au ajutat să ajung pe cale logică, și nu printr-o epifanie, la concluzia că există un Bine și un Rău absolut și că aceste forțe se manifestă inclusiv în zona geopoliticii. Mecanismele observate și politicile puse în aplicare sunt atât de complexe și sunt puse în aplicare într-un orizont de timp atât de lung, încât, în opinia mea cel puțin, este exclus ca originea lor să fie exclusiv mintea omului. Războiul Nevăzut (1) despre care ne vorbește Apostolul Pavel există, iar bătălia se duce permanent, în sufletul omului și în toate acțiunile sale, deci implicit și în sfera politicii. Înțelegerea acestor premise este indispensabilă din punctul meu de vedere pentru înțelegerea istoriei.

Cu acest background am pătruns treptat și spre studierea evenimentelor de tip false flag, prin care se creează pretexte pentru declanșarea unor mari războaie. Bună parte din aceste informații sunt prezentare în culegerea de articole publicată în volumul„Integrarea în Turnul Babel”. Chiar și în această carte există referiri la preocuparea elitelor globale pentru puterea simbolurilor și a limbajului, și influența acestora asupra subconștientului uman. Am dat ca exemplu înlocuirea crucii roșii de pe salvare cu așa numita Stea a Vieții – „Star of Life”. Înlocuirea simbolului creștin cu un element grafic ce conține o stea albastră în șase colțuri, un toiag și un șarpe s-a făcut la nivel global, într-un ritm extrem de rapid și într-o confidențialitate deplină. În ceea ce privește manipularea limbajului, am remarcat substituirea la nivel global a termenului științific de specie umană cu cel de „rasă umană” sau a schimbării terminologiei din global warming în climate change. Evident că aceste lucruri nu sunt întâmplătoare ci deliberate. Dar cine și din ce motive este preocupat într-un asemenea grad de semiotică și de manipularea limbajului? Ce importanță au aceste lucruri?

Paralelismul manipulării prin simbol și limbaj a opiniei publice, cu tehnicile hipnozei clinice și ericksoniene l-am abordat de asemenea în articolele din ciclul „Vocea hipnotizatorului”. Puterea subliminală a simbolului este și tema unui film deosebit,„They Live” de John Carpenter, pe care îl recomand cu căldură celor care vor parcurge acest studiu.

Interesul pentru tehnicile de manipulare a populației și pentru evenimentele false flag, m-a călăuzit spre diferite lucrări între care menționez cărțile lui Michael Hoffman și ale mentorului său James Shelby Downard, în mod special „Secret Societies and Psychological Warfare”. (2) În această carte și în studiul anterior„King Kill 33”, Hoffman demonstrează interesul elitelor globale pe care el le numește criptocrație, adică puterea criptică, ascunsă, pentru organizarea unor evenimente de importanță esențială în locuri și în momente cu putere de simbol.

Între evenimentele cele mai importante identificate de Downard și Hoffman sunt prima explozie nucleară, care a avut loc în New Mexico și asasinarea președintelui Kennedy la Dallas, ambele situate pe paralela 33. (F) Amplasarea geografică nu este nici pe departe singurul lucru care îi preocupă pe cei doi cercetători care acordă atenție și toponimiei, simbolisticii, participanților etc. De exemplu prima explozie atomică pe lângă faptul că s-a produs pe paralela 33, s-a desfășurat într-un poligon intitulat Trinity (trinitatea) (F), iar locul a fost marcat cu un obelisc (F), însemn masonic, bineînțeles.

Obeliscul ridicat pe locul primei explozii nucleare

Deși Downard și Hoffman nu par să fi realizat, data la care a fost realizată prima explozie atomică are la rândul său o semnificație deosebită. Experimentul trebuia să se desfășoare inițial între 18 și 21 Iulie 1945, ceea ce corespunde cu Tisha B’Av (3) cea mai tristă zi a calendarului iudaic, comemorarea dărâmării Primului și Celui de-al Doilea Templu al iudaismului (4). Or, simbolismul Templului lui Solomon este omniprezent în masonerie, refacerea acestuia simbolică (și de facto) fiind un obiectiv declarat. În cele din urmă explozia atomică a fost devansată pentru 16 Iulie 1945 la cererea expresă a președintelui Truman, pentru a corespunde cu demararea Conferinței de Pace de la Potsdam, acolo unde Truman spera să-l intimideze pe Stalin cu puterea dovedită a noilor arme americane (5). (F)

Semiotica asasinării președintelui John Fitzgerald Kennedy la Dallas, în Dealey Plaza pe care J.S. Downard o caracterizează drept un templu masonic în aer liber îi preocupă de asemenea pe cei doi americani. Dallasul ca și Charleston, primul oraș american în care s-a înființat o lojă masonică, sunt amplasate pe aceeași paralelă 33 (F), număr care corespunde celui mai înalt grad al ierarhiei masonice (F), iar cercetătorii americani identifică prezența simbolisticii masonice în nenumărate evenimente legate de asasinarea lui Kennedy, de la componența comisiei Warren care a anchetat evenimentul, la toponimia locurilor.

page10image3700592

Oricât ar părea de surprinzător părți din lucrările lui Downard și Hoffman erau cunoscute de Securitatea română în 1988 deși lucrările au fost și sunt citite în cercuri destul de restrânse. Securitatea nota în August 1988:

„Să considerăm un caz de asasinare unde nr. 33 e atotprezent. Există o seamă de indicații că asasinarea președintelui John F. Kennedy a fost pusă la cale de Masonerie. Mai întâi, Dealey Plaza (unde a fost împușcat), din Dallas, are forma unui triunghi; triunghiul este unul din cele mai importante simboluri ale Masoneriei. Dealey Plaza e de asemenea locul unde se află Primul Templu Masonic din Dallas. Latitudinea cea mai apropiată de Dallas este cea cu nr. 33. (unii au susținut că Dallasul e tocmai pe latitudinea 33, dar alții au spus că, de fapt se află la 15-20 de mile de ea.

Kennedy a fost împușcat în noiembrie 22, 1963. Noiembrie luna a 11-a și, dacă aduni pe 11 cu data, adică 22, îți dă 33. Dar iată ceva și mai interesant. Dacă înmulțești data adică 22 cu latitudinea de 33, îți dă 666 (33*22=666) (6). Dacă Kennedy ar fi fost împușcat o zi înainte sau după, cifrele astea nu ar fi ieșit la socoteală.

După uciderea lui Kennedy, un alt masonic, Lyndon Johnson a devenit președinte. Comisia „Warren” a fost condusă de masonicul Earl Warren. Această comisie a primit informații de la Allen Dulles, de la CIA și de la J. Edgar Hoover de la FBI. Ambii au fost masoni, iar Hoover ajunsese până la gradul 33. Teoria după care Oswald ar fi fost singurul asasin a fost înaintată de Gerald Ford – un mason de gradul 33 și un Bilderberger (n. trad. ??? – un cuvânt (adjectiv) derivat dintr-un nume propriu? (vezi Asasinarea masonică, de Michael Hoffman) (7)”

Mai mult ca un exercițiu mental, am încercat să văd dacă aceste curioase modele, pattern-uri, sesizate de Hoffman și de Downard pot fi identificate și în spațiul românesc. Mi-a venit în minte execuția lui Ceaușescu în ziua de Crăciun.

Acest paralelism mental l-am realizat un fond emoțional legat de adolescența mea și de vacanțele petrecute la bunicul meu medic într-un sat din Ardeal, Reteag. Aici ascultam cu aviditate Europa Liberă și discutam cu prietenii și vecinii bunicului ce se întâmpla în lume. Cum bunicul, deși nu prea preocupat de politică, fusese coleg de clasă cu Corneliu Coposu și rămăsese în continuare prieten apropiat cu acesta, anturajul nu putea fi decât anticomunist. Subiectul numărul unu îl reprezenta bineînțeles Ceaușescu pe care toată lumea îl dorea înlăturat. Între prietenii bunicului ei cel mai înfocat anti-ceaușist era un ceferist, Toader pe nume, care între timp s-a dus dintre noi. L-am întâlnit pe Toader în 1990 și bucuros i-am spus: „Vedeți, a picat de Ceaușescu! Credeam că nu mai scăpăm!”. Spre surprinderea mea totală Toader însă, a înclinat capul și mi-a răspuns: „Nu trebuia să se întâmple așa! Nu aveau voie să-l împuște în ziua de Crăciun!”.

Înțelepciunea omului de la țară trebuie să fi găsit ecou în sufletul meu din moment ce, acum, după 30 de ani, pot să îmi amintesc această replică care l-a momentul respectiv mi s-a părut ciudată. Atunci potrivirea execuției cu sărbătoarea Crăciunului îmi părea un detaliu neimportant al Revoluției. Important era că „scăpaserăm de tiran… fuseseră lupte, Ceaușescu trebuia lichidat pentru a curma vărsarea de sânge… Oricum o meritase.” Și totuși era ziua de Crăciun, de ce tocmai atunci?

Peste ani de zile pattern-urile identificate de Downard și Hoffman m-au dus cu gândul la vechea replică a lui Toader. Ceaușescu fusese asasinat de Crăciun, la Târgoviște, un oraș cu importanță istorică neîndoielnică, fostă capitală. Și? Putem deduce ceva din asta? Am început să sap mai adânc și ceea ce părea la început o joacă a devenit un studiu întins pe câteva zeci de pagini care mi-a solicitat o bună parte din timp și încercarea de a pătrunde zone cu care nu eram familiarizat. Efortul de filtrare a informației de tip istoric dintr-o mulțime de informații nerelevante a fost dublat de dificultatea sintetizării bazelor teoretice necesare înțelegerii logicii care ar putea să stea în spatele evenimentelor investigate. Dificultatea este sporită de dezinformarea voită și continuă asupra celor întâmplate în 1989. Este extrem de greu de distins chiar și acum între informația reală și acurată și diversele interpretări ale „istoricilor” și participanților, mulți dintre ei interesați direct să distorsioneze adevărul cu privire la rolul lor sau al instituțiilor pe care le reprezintă. Totuși, pe parcursul cercetării, descoperirea unor noi și noi coincidențe, cum ar fi de exemplu asasinarea masonică la Târgoviște a lui Tudor Vladimirescu, personaj istoric care împărtășește multe trăsături comune cu Nicolae Ceaușescu, mi-a întărit convingerea că subiectul merită o analiză detaliată, chiar și numai pentru a defini parametrii în care putem defini coincidența/sincronicitatea în sociologie.

Am structurat prezentul studiu ca pe o problemă de geometrie, cu ipoteză – concluzie – demonstrație, la care am adăugat o bază teoretică, necesară interpretării evenimentelor. Lucrarea are prin urmare, pe lângă această secțiune introductivă următoarele părți distincte:

Partea II – Identificarea faptelor relevante pentru studiu. Am punctat cu (F) de la faptă certă, datele brute pe care apoi le- am și recapitulat, astfel încât cititorul să le poată interpreta după propriul raționament. În această etapă am acordat atenție nu narațiunii, ci colectării de date. De aceea textul este ușor sacadat. Partea a III-a – Am formulat trei ipoteze de lucru: prima este întâmplarea sau hazardul, adică între faptele respective nu există nicio legătura, a doua este sincronicitatea naturală, o forță necunoscută care generează coincidențe și pe care Carl Gustav Jung o identifică cu „inconștientul colectiv” și în fine a treia ipoteză, „ipoteza Hoffman” să-i spunem, respectiv existența unei criptocrații (8) care caută să genereze astfel de sincronicități și care este preocupată de semiotica evenimentelor istorice.
Partea a IV-a – Am încercat să sintetizez o bază teoretică astfel încât să facilitez cititorului efortul de a înțelege posibilul mobil al unor evenimente observate
Partea a V-a – Demonstrația în care am încercat să ofer câteva posibile interpretări asupra acestor fenomene observabile în plan internațional și pe care le identificăm (sau nu) și la noi.

Partea a VI-a – Cuprinde câteva considerații tangente demersului principal, pe care însă le-am considerat importante în explicarea evenimentelor din 1989.

Partea a VII-a este alocată considerațiilor finale.

Note de subsol

1 „Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh.” Efesieni 6:12

2 Hoffman M. Secret Societies and Psychological Warfare, Independent History & Research, Idaho 2001

3 Tisha B’av 1945, comemorarea distrugerii Templului lui Solomon: https://www. hebcal.com/hebcal/?year=1945&v=1&month=x&yt=G&nh=on&nx=on&i=off&vis=0& D=on&d=on&c=off&geo=zip (F)

4 În calendarul evreiesc distrugerea templului lui Solomon, adică Tisha B’Av, este comemorată ziua a noua a lunii a unsprezecea, o altă coincidență cu numărul de urgență american care este 911 și atentatele de la 9/11 (2001) remarcată de Mark Glenn (F)

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Trinity_(nuclear_test)10

6 Downard & Hoffman se referă la alte chestiuni ce țin de semnificația numărului 33 în francmasonerie.

33×22= 726 deci 660 + 66. Greșeala elementară de aritmetică este a Securității,

7 Bichir F. Operațiunea Oculta p. 284

8 Termenul de criptocrație folosit de Hoffman cu semnificația de elită/putere ascunsă, pare să fi fost consacrat pentru prima dată de cartea lui Walter H. BowartOperation Mind Control

2 comments

  1. Inteleg ca lumea politica in care sunt aruncati cetatenii unei societati poate fi considerata machiaveliana: o lume condusa de conflicte de putere, de confruntari de interese a caror miza centrala este puterea. De asemenea, intre politic si serviciile de informatii nu ma exista decat legaturi conflictuale si concurentiale intr-un spatiu fara vocatie axiologica, adica actiunile mimetice ale unor actori egoisti animati doar de propriile interese, care se exclud reciproc, facand cu neputinta raportarea la un sistem comun de valori. De unde rezulta si asasinatele celebre ori indepartarea brutala, in urma unui simulacru de proces, a unui presedinte incomod, ca Ceausescu de pilda. Am observat ca ati evitat cu abilitate, in maniera inteligenta de altfel, cuvantul conspiratie. Mai mult ati inclinat catre complot si-i salutara decizia, deoarece in fata certitudinii oferite de evidenta unei uneltiri, ca aceea din ’89, spiritele s-ar domoli. In plus, dogma complotului anuleaza si caracterul imprevizibil al istoriei: ea lasa, si pe buna dreptate, sentimentul ca prezentul poate fi stapanit, viitorul poate fi anticipat, capcanele lui pot fi dejucate, pe baza unei excelente cunoasteri a cauzelor profunde, care determina lumea sa mearga inainte. Si-aici ma refer la pattern-uri. Bun, asa! Luati in stapanire firul evenimentelor prin concept. In opinia mea, cei care cred in complot sunt, in realitate, nostalgici ai descifrarii sensului rational al lumii, pentru ca ei gasesc un substitut rasturnat in adancurile intunecate ale istoriei si pot astfel reconstitui harta diabolica a cailor rele, pe care le denunta si le condamna in numele binelui. Cam asta am priceput eu din cele scrise de dumneavoastra.
    Intr-alta ordine de idei, „nostalgiile” fata de regimul trecut sunt cam justificate in comparatie cu ceea ce traim astazi. Un presedinte care actiona si gandea pur romaneste pe plan international, care a ridicat Romania de la tipul de organizare politica si economica feudala la stadiul civilizatiei, trebuia inlaturat cu bestialitate si inlocuit cu indivizi care executa servil ordinele primite de la americani si de la vest-europeni. N-are rost sa dezvolt aici care au fost avantajele si dezavantajele regimului trecut, dar ce pot pronunta clar si lamurit este ca zidul de la Targoviste este prea mic, pentru gloata de tradatori alogeni care-au condus Romania dupa decembrie ’89.

  2. Ca o prima impresie, – si afirm toate acestea deoarece imi place sa va citesc – rasfoita si fara s-o parcurg cu atentie sporita si eventual cu notite pe marginea ei, cartea „Sincronicitate si Simbol in executarea lui Nicolae si a Elenei Ceausescu”, intr-adevar, e ciudata, dar e scrisa intr-o maniera clara, concentrata, pe intelesul si-al unora ca mine profund sceptici si tabula rasa intr-ale ezoterismului, ocultismului, preziceri astrologice si alte bizarerii. La intrebarile: „De ce Ceausescu?” / „De ce Romania?” m-asteptam la alte raspunsuri, poate mai aplicate catre realitatea care a fost atunci: locul 8 in lume la productia de otel, locul 3 in lume la vanzari de armament, peste 30% din PIB-ul ala comunist alocat cercetarii si dezvoltarii tehnicii militare, aerospatiale, infrastructura, agricultura, industrie, etc; exact tot ce-a reprezentat tara asta pentru a fi confiscat de catre clica politica neispravita din varful statului in cardasie cu organismele internationale puse pe capatuire! Au fost hambarele pline si-au avut de unde! Le-am stat in gat occidentalilor, pentru ca deveniseram mai performanti decat ei si puteam modifica oricand pretul produselor la bursa, iar volumul schimburilor comerciale il depasea pe-al Germaniei cu industriasii ei de mucava cu tot!
    Una peste alta, cartea in sine reprezinta altceva decat ceea ce s-a scris pana acum. Are originalitate, are spirit, chiar daca paranormalul a ramas intocmai ce e, adica in afara normalului, pentru mine pana acum. E un alt punct de vedere si este bine-venit!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.